IFK Uddevalla Futsal kommer hålla årsmöte söndagen den 25 april klockan 14:00. I och med den pandemi vi befinner oss i kommer vi att hålla årsmötet digitalt. Medlem som önskar närvara ska anmäla sin närvaro senast en vecka innan (söndag 18 april) via mail medlem@ifkuddevallafutsal.se. Önskar du/ni skicka in en motion ska denna också mailas … Läs mer